Sutech s.r.o. - logo spolecnosti 

Co je spyware a jak se chránit

Spyware je označení pro program ukrytý v jiném programu. Původně byl spyware vytvořen programátory pro dva primární cíle:
 1. sledování činnosti uživatele napadeného počítače na Internetu – získané informace využívají autoři spyware pro statistiku a následně pro vytváření cílené reklamy.
 2. pro přímé šíření reklamy
Spyware se přidává záměrně do shareware verzí některých programů a většinou se instaluje do počítače bez souhlasu uživatele. Výjimku tvoří adware, který má na starosti šíření reklamy, a instaluje se se souhlasem uživatele (je to většinou podmíněno funkčností daného programu).

Posléze byla technologie spyware zneužita útočníky pro šíření škodlivých programů, které mají funkce shodné s viry:

 • Adware – zajišťuje zobrazení reklamy
 • Browser helper object – umožní programátorům programu sledovat činnost na internetu, případně do ní zasahovat
 • Hijacker – domovská stránka je změněna na předdefinovanou programátorem
 • Dialer - přesměrovává telefonní linku na dražší telefonní tarify – v současné době již není tolik aktuální
 • Keystroke Logger – sleduje používané znaky na klávesnici a posílá z této činnosti záznam programátorům
 • Miscellaneous – směs spyware
 • Remote Administration – otevře útočníkovi počítač, aby jej mohl na dálku spravovat a procházet data

Preventivní kroky, které sníží pravděpodobnost infikování počítače spyware

 • Nestahovat z internetových stránek s podezřelým obsahem software (warez, torrent, rapidshare, apod.)
 • Používat kvalitní antispyware
 • Používat firewall
 • Aktualizovat průběžně systém a další programy
 • Shareware a freeware programy hledat pokud možno na důvěryhodných serverech
Adware je obdoba spyware, avšak na rozdíl od spyware adware neshromažďuje žádná citlivá data o uživateli počítače. Tato součást programu je součástí freeware a shareware programů, kdy slouží ke zprostředkování reklamy. V základě se většinou jedná o reklamní bannery umístěné někde v ploše otevřeného programu, nicméně agresivnější formy pak volí opakované vyskakování informačních a reklamních oken a další metody, jak přilákat pozornost uživatele. Důležité je, že uživatel souhlasí s tím, aby byl adware do počítače nainstalován – programátoři zahrnují tento souhlas do podmínek při instalaci software. Pokud adware uživatel odmítne, nedokončí se instalace.
 

Dodavatelé

CiscoDellEsetHPJoomla