Sutech s.r.o. - logo spolecnosti 

Aplikace Vrátnice byla navrhnuta především pro potřeby bezpečnostních služeb hlídajících objekty. V tomto smyslu umožňuje evidovat pohyb osob (především návštěv) a vozidel vzhledem k hlídanému objektu. Klíčové funkce jsou příchod osoby, odchod osoby, vjezd vozidla, výjezd vozidla. Dále je možné evidovat výpůjčky materiálu a přidružené informace o vozidlech, osobách, firmách a mnohé další.
Díky této aplikaci dochází ke zvýšení efektivity činnosti a především kvality poskytované služby s minimálními náklady. Jedním z nejdůležitějších přínosů pak je možnost přehledových a statistických výstupů. Tyto výstupy se dále dají analyticky zpracovávat v tabulkových procesorech (např. MS Excel), do které systém umí přímo provádět exporty dat.

Program lze provozovat samostatně na jednom počítači nebo na více počítačích (vrátnicích) současně, které jsou propojeny vzájemně do sítě (LAN). Aplikace je navržena tak, aby pracovala s co největší efektivitou a tím snížila nároky na HW.

Ovládání programu je velice jednoduché a intuitivní, aby nebylo potřeba pro členy ostrahy provádět žádná složitá školení. Aplikace Vrátnice obsahuje i některé složitější funkce, které využívají především vedoucí pracovníci při vytváření výstupů. Dále aplikace obsahuje kromě běžných i některé speciální funkce pro opravu chyb v záznamech, které „napáchají“ běžní uživatelé při vepisování údajů.


Aplikace je koncipována tak, aby se pomocí údajů do něj vložených dala vždy jednoznačně určit zodpovědnost za jakékoliv jednání a následky z něj vzniklých.

Aktuální verze Vrátnice má funkčním systémem vážení, který podporuje statické silniční váhy od firmy Schenck. Rozšíření Vrátnice podporuje další funkce jako tisk váženek, speciální výstup vážených průjezdů atd. Na dalších rozšířeních postupně pracujeme, přičemž se řídíme v prvé řadě potřebami a požadavky našich zákazníků.

Připravuje se rozšíření produktu o spolupráci s:
  • čtečkami čárových kódu, magnetických karet atd.
  • čtečkami biometrických údajů