Sutech s.r.o. - logo spolecnosti 
Vývojový tým Sutech je připraven analyzovat potřeby a požadavky, navrhnout odpovídající řešení a následně na zakázku vyvinout aplikaci, která bude přesně odpovídat potřebám.

Velký důraz klademe na kontinuitu aplikací. Garantujeme zákazníkům podporu a vývoj na dohodnuté období, aby měli jistotu, že se jim jejich investice vyplatí. Ke všem produktům proto nabízíme možnost uzavření kontraktu na jejich údržbu, podporu a případný rozvoj.

Vývoj systémových a webových aplikací jsme připraveni realizovat na různých programových platformách dle požadavků zákazníka, ideálně však dle nejvhodnějšího řešení zjištěné analýzou.
Vyvíjíme na technologiích: Java, .NET, Python, C++, PHP

Vývoj databázových aplikací je v současné době velkým trendem a potřebou. Ne vždy je ale zapotřebí aplikaci vyvíjet celou. Někdy je zapotřebí vytvořit pouze napojení na databázi stávající aplikaci a z dat v ní uložených vytvořit reporty a jiné různé výstupy.
Jsme schopni vyvíjet a komunikovat s databázemi: MySQL, PostgreSQL, MS-SQL, Oracle 9i a vyšší