Sutech s.r.o. - logo spolecnosti 

EMail Tisk

Sutech s.r.o.

Školení 

Název:
MS Word pro pokročilé
Kdy:
31.12.2011 
Kde:
Petr Woldán -
Kategorie:
MS Office

Popis

Školení MS Word 2007 – pokročilí


 

Nastavení odstavce

 • zarovnání textu

 • odsazení textu od okraje

 • řádkování v odstavci

 • mezery před a za odstavcem

Odrážky a číslování

 • vkládání číslování a odrážek

 • změna formátu číslování a odrážek

 • víceúrovňové odrážky

Tabulátory

 • nastavení zarážek

 • vkládání tabulátoru

 • úprava zarážek

Tabulky

 • vytváření a úprava tabulky

 • převod tabulky na text a opačně

 • vkládání a propojování tabulek z programu Excel

Vkládání obrázků a kreslených objektů

 • vkládání obrázku ze souboru a z galerie KlipArt

 • úprava obrázku

 • kreslení vlastních objektů

 • psaní textu ve formátu WordArt

Záhlaví a zápatí

 • vkládání opakujícího se textu na každé stránce

 • číslování stránek

Vkládání objektů

 • vložení číslování stránek

 • vkládání konce stránky

 • vkládání automatického data

 • vkládání hypertextového odkazu

 

Nástroje pro úpravu textu

 • automatické opravy

 • kontrola pravopisu

 • Tezaurs – synonyma

Tisk a nastavení vzhledu stránky

 • formát a orientace papíru

 • okraje stránky

 • tisk dokumentu

Styly

 • výhody používání stylů

 • přednastavené styly a jejich úprava

 • vytváření a úprava nových stylů

 • přidávání nového stylu do šablony dokumentu

Šablony

 • úprava výchozí šablony Normal.dot

 • výhody používání vlastních šablon

 • vytváření a používání vlastních šablon

 • kopírování stylů mezi šablonami

Hromadná korespondence

 • vytvoření zdrojového dokumentu

 • propojení dokumentů

 • slučování

 • pole hromadné korespondence

 • složitější struktura polí

Číslování kapitol, obrázků, tabulek, rovnic

 • zobrazení kódu polí

 • aktualizace polí

 • automatická aktualizace polí

Práce s dlouhými dokumenty

 • používání osnovy

 • rozvržení dokumentu

 • oddíly

 • vkládání obsahů, seznamů a rejstříků

 • křížové odkazy

 

Ochrana dokumentu

 • zamknutí dokumentu

 • zaheslování dokumentu

Sledování změn

 • revize

 • poznámky a komentáře

 • porovnání dvou dokumentů

Hromadná korespondence

 • vytvoření zdrojového dokumentu

 • propojení dokumentů

 • slučování

 • pole hromadné korespondence

 • složitější struktura polí

 

 

Předpoklad znalostí: MS Word základy

Rozsah: 8 , respektive 16 hodin. (cca polovina bodů = 8 hodin, všechny body = 16 hodin)

školitel

Venue:
Petr Woldán