Sutech s.r.o. - logo spolecnosti 

EMail Tisk

Sutech s.r.o.

Školení 

Název:
MS Excel pro pokročilé
Kdy:
31.12.2011 
Kde:
Petr Woldán -
Kategorie:
MS Office

Popis

Školení MS Excel 2007 - pokročilí

Práce s buňkami a oblastmi

 • pokročilé formátování buňky

 • vlastní formáty čísel

 • nabídka Vložit jinak

 • pojmenování oblastí

 • klávesové zkratky pro usnadnění práce

 • komentáře

 

Formátování a úpravy tabulek

 • zarovnání textu v buňce

 • slučování buněk

 • ohraničení a výplň buňky

 • kopírování a přesun buněk

 • vkládání a odstranění buněk

 • skrytí a zobrazení řádků a sloupců

 • kopírování formátů

 

Funkce a vzorce

 • vkládání a úprava složitějších vzorců a funkcí

 • vkládání a úprava vnořených funkcí

 • příklady použití vybraných funkcí

 • převod čísel uložených jako text na čísla

 • chybové hodnoty

 

 

Grafy

 • možnosti využití různých typů grafů

 • rozdíl použití spojnicového a XY bodového grafu

 • využití vedlejší osy Y

 • přidání další řady do grafu

 • pokročilejší formátování grafu

 

Kontingenční tabulky a grafy

 • vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů

 • filtrace a řazení dat v kontingenční tabulce

 • seskupování dat v kontingenční tabulce

 • vytváření vlastních výpočtových polí

 

Zabezpečení a sdílení dokumentu

 • zámek listu a sešitu

 • skrytí vzorců

 • uložení souboru s heslem

 • povolení sdílení sešitu

 

Práce s rozsáhlými tabulkami

 • ukotvení příček

 • vyhledávání a pohyb v tabulce

 • víceúrovňové seřazení dat

 • podmíněné formátování

 

Filtrování, seskupení a řazení dat

 • vlastní automatický filtr

 • rozšířený filtr

 • extrahování jedinečných hodnot

 • přehledy a seskupení dat

 • automatické souhrny

 • řazení dat ve sloupcích i tabulkách

 

Načítání dat z externích zdrojů

 • import textového souboru

 • databázové dotazy

 • webové dotazy

 

Podmíněné formátování

 • podmíněný formát přes hodnotu buňky

 • podmíněný formát přes vzorec

 

 

Úvod do práce s makry

 • základní možnosti využití maker

 • zaznamenání makra

 • spuštění makra

 

 

Volitelně:

 

Formuláře a ovládací prvky

 

Scénáře

 

Hledání řešení – řešitel

 

 

Předpoklad znalostí: MS Excel základy

Rozsah: základní verze 8 hodin, s volitelnými body 12 hodin

školitel

Venue:
Petr Woldán